Kai te whakahoutia tēnei pae tukutuku. Tirohia te pae tukutuku reo Pākehā kai reira ngā pārongo o te wā.

Kua huri tō tātou ao me ā tātou tikanga i te KOWHEORI-19.

He whakawehi nui tonu te KOWHEORI-19 ki te hauora me te oranga. He mea nui tonu te tiaki i ō tātou kaumātua, māmā hapū me ērā e kaha ake nei te māuiui mēnā ka pāngia e te KOWHEORI-19. Ka whiwhi rongoā āraimate katoa te hunga me whiwhi, ka wātea tātou ki te piri anō ki te hunga e aroha nei tātou, ka wātea anō ki te whai i ngā mea e kaingākaunui ana ki a tātou pērā i te hāereere, te puta ki ngā hui, kāore he here.

Kimihia ngā kōrero e pono ana, ā, me kōrero hoki ki tō whānau, hapū, iwi, hapori hoki mō ngā tikanga o te rongoā āraimate me ngā ritenga pērā i te mau ārai kanohi hei tiaki i a tātou i te KOWHEORI-19.

When can tamariki aged 5-11 get vaccinated?

From 17 January 2022 tamariki aged 5-11 will be able to be receive the Pfizer vaccine. Anyone aged 12 and over can currently get the vaccine.

Immunisation is another tool in the kete to keep tamariki safe. It protects us from many serious diseases and stops disease spreading. In Aotearoa, children can get free vaccinations against 12 diseases, including whooping cough, measles and polio.

 The COVID-19 vaccine used for tamariki is a children’s version of the Pfizer vaccine, with a lower dose and smaller volume. Tamariki need two doses of the vaccine to be fully protected, and it’s recommended these are at least 8 weeks apart.

While COVID-19 generally has milder effects in tamariki, with symptoms being similar to a cold, some become severely ill and require hospitalisation. Like adults, if your tamariki are infected with COVID-19  they may give  it to other people. Immunising 5 to 11-year-old tamariki helps protect whānau members whose health may make them more vulnerable to COVID-19, or tamariki under five who cannot get vaccinated yet.  Hip hip

For more information got to karawhiua.nz/frequently-asked-questions

Information on booking:

From 17th January, parents or caregivers can go to a walk-in clinic with their tamariki or use BookMyVaccine.nz to get immunised with their usual health provider, hauora, or GP.

If you want to book for more than one child or you’re unable to book online, you can call the COVID-19 Vaccination Healthline on 0800 28 29 26 (8am to 8pm, 7 days a week) and we’ll make the booking for you and answer any questions. You can ask for a Māori advisor.

For tāngata whaikaha, the disability team is available Monday to Friday, from 8am to 8pm. They will support your whānau and can book an immunisation appointment for you.

Ina whiwhi koe i te rongoā āraimate, me ū tonu ki ēnei tikanga:

  •  Ki te puta te KOWHEORI-19 ki tō rohe, whāia ngā ture mō te rohe. He kōrero anō kei konei
  • Noho ki te kāinga mēnā e māuiui ana koe
  • Whakamahia te taupānga KOWHEORI (tae atu ki te whakamahi i te Hono Iarere)
  • Me mau ārai kanohi i ngā waka pāhihi tūmatanui, i ngā wāhi kāore e taea te tū tīrara pēnei i ngā wāhi e kōpiripiri ana ngā tāngata. He kōrero anō kei
  • Kia auau te horoi ringaringa ki te hopi me te wai
  • Mēnā he tohumate ōu, me mātua whakamātau koe mō te KOWHEORI-19 

Video Link: https://www.karawhiua.nz/assets/Videos/03_Ruthie_230_master.mp4.mp4